NL là gì? Ý nghĩa của từ nl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

NL là gì? Ý nghĩa của từ nl

NL là gì ?

NL là “Năng lượng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NL

NL có nghĩa “Năng lượng”.

NL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NL là “Năng lượng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NL:
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
...

Post Top Ad