THS là gì? Ý nghĩa của từ ths - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

THS là gì? Ý nghĩa của từ ths

THS là gì ?

THS là “Tín hiệu số” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THS

THS có nghĩa “Tín hiệu số”.

THS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THS là “Tín hiệu số”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THS:
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ DS: Dân số.
+ SBD: Số báo danh.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ SS: Sĩ số.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
...

Post Top Ad