THKTSMĐ là gì? Ý nghĩa của từ thktsmđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

THKTSMĐ là gì? Ý nghĩa của từ thktsmđ

THKTSMĐ là gì ?

THKTSMĐ là “Truyền hình kỹ thuật số mặt đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THKTSMĐ

THKTSMĐ có nghĩa “Truyền hình kỹ thuật số mặt đất”.

THKTSMĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THKTSMĐ là “Truyền hình kỹ thuật số mặt đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THKTSMĐ:
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐĐ: Đất đai.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ THTT: Truyền hình trực tiếp.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ SBD: Số báo danh.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ ĐĐ: Động đất.
+ DS: Dân số.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ MT: Mặt trận.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
...

Post Top Ad