TPCĐ là gì? Ý nghĩa của từ tpcđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TPCĐ là gì? Ý nghĩa của từ tpcđ

TPCĐ là gì ?

TPCĐ là “Trái phiếu chuyển đổi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TPCĐ

TPCĐ có nghĩa “Trái phiếu chuyển đổi”.

TPCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPCĐ là “Trái phiếu chuyển đổi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPCĐ:
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ CTN: Chuyển tiền nhanh.
+ TCKH: Trái cây không hạt.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
...

Post Top Ad