TPCT là gì? Ý nghĩa của từ tpct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TPCT là gì? Ý nghĩa của từ tpct

TPCT là gì ?

TPCT là “Thành phố Cần Thơ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TPCT

TPCT có nghĩa “Thành phố Cần Thơ”.

TPCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPCT là “Thành phố Cần Thơ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPCT:
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ TV: Thành viên.
+ CATP: Công an thành phố.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ KP: Khu phố.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
...

Post Top Ad