TPO là gì? Ý nghĩa của từ tpo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TPO là gì? Ý nghĩa của từ tpo

TPO là gì ?

TPO là “Tiền phong Online” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TPO

TPO có nghĩa “Tiền phong Online”.

TPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPO là “Tiền phong Online”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPO:
+ TTO: Tuổi Trẻ Online.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
...

Post Top Ad