TK là gì? Ý nghĩa của từ tk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TK là gì? Ý nghĩa của từ tk

TK là gì ?

TK là “Tài khoản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TK

TK có nghĩa “Tài khoản”.

TK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TK là “Tài khoản”.

Viết tắt TK với nghĩa khác:
+ Thiết kế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TK:
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ TC: Tài chính.
+ CK: Chuyển khoản.
...

Post Top Ad