TM là gì? Ý nghĩa của từ tm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TM là gì? Ý nghĩa của từ tm

TM là gì ?

TM là “Thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TM

TM có nghĩa “Thương mại”.

TM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TM là “Thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TM:
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ KTM: Khu thương mại.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
...

Post Top Ad