TMV là gì? Ý nghĩa của từ tmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TMV là gì? Ý nghĩa của từ tmv

TMV là gì ?

TMV là “Công ty ôtô Toyota Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TMV

TMV có nghĩa “Công ty ôtô Toyota Việt Nam”.

TMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMV là “Công ty ôtô Toyota Việt Nam”.

Viết tắt TMV với nghĩa khác:
+ Thẩm mỹ viện.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMV:
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ CATP: Công an thành phố.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ CV: Công việc.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ BV: Bệnh viện.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ GPTM: Giải phẫu thẩm mỹ.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
...

Post Top Ad