TNDN là gì? Ý nghĩa của từ tndn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNDN là gì? Ý nghĩa của từ tndn

TNDN là gì ?

TNDN là “Thu nhập doanh nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNDN

TNDN có nghĩa “Thu nhập doanh nghiệp”.

TNDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNDN là “Thu nhập doanh nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNDN:
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ NK: Nhập khẩu.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ XN: Xí nghiệp.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad