TNĐT là gì? Ý nghĩa của từ tnđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNĐT là gì? Ý nghĩa của từ tnđt

TNĐT là gì ?

TNĐT là “Thoát nước đô thị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNĐT

TNĐT có nghĩa “Thoát nước đô thị”.

TNĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNĐT là “Thoát nước đô thị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNĐT:
+ TT: Thị trường.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ SGTT: Sài Gòn Tiếp Thị.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ NN: Nhà nước.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
...

Post Top Ad