TNHH là gì? Ý nghĩa của từ tnhh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNHH là gì? Ý nghĩa của từ tnhh

TNHH là gì ?

TNHH là “Trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNHH

TNHH có nghĩa “Trách nhiệm hữu hạn”.

TNHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNHH là “Trách nhiệm hữu hạn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNHH:
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
...

Post Top Ad