TNLN là gì? Ý nghĩa của từ tnln - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TNLN là gì? Ý nghĩa của từ tnln

TNLN là gì ?

TNLN là “Thanh niên lập nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNLN

TNLN có nghĩa “Thanh niên lập nghiệp”.

TNLN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNLN là “Thanh niên lập nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNLN:
+ NCL: Ngoài công lập.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
...

Post Top Ad