TNK là gì? Ý nghĩa của từ tnk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TNK là gì? Ý nghĩa của từ tnk

TNK là gì ?

TNK là “Thuế nhập khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNK

TNK có nghĩa “Thuế nhập khẩu”.

TNK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNK là “Thuế nhập khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNK:
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ XK: Xuất khẩu.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ HKTT: Hộ khẩu thường trú.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
...

Post Top Ad