TNT là gì? Ý nghĩa của từ tnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNT là gì? Ý nghĩa của từ tnt

TNT là gì ?

TNT là “Tình nguyện trẻ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNT

TNT có nghĩa “Tình nguyện trẻ”.

TNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNT là “Tình nguyện trẻ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNT:
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ TD: Tình dục.
+ NV1: Nguyện vọng 1.
+ NV: Nguyện vọng.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ NV3: Nguyện vọng 3.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
...

Post Top Ad