TNTN là gì? Ý nghĩa của từ tntn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNTN là gì? Ý nghĩa của từ tntn

TNTN là gì ?

TNTN là “Thanh niên tình nguyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNTN

TNTN có nghĩa “Thanh niên tình nguyện”.

TNTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNTN là “Thanh niên tình nguyện”.

Viết tắt TNTN với nghĩa khác:
+ Tài nguyên thiên nhiên.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNTN:
+ NV2: Nguyện vọng 2.
+ TK: Tài khoản.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ NTK: Nguyên tử khối.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TD: Tình dục.
+ TTH: Thừa Thiên Huế.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ NV: Nguyện vọng.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ NV1: Nguyện vọng 1.
...

Post Top Ad