TNSVVN là gì? Ý nghĩa của từ tnsvvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNSVVN là gì? Ý nghĩa của từ tnsvvn

TNSVVN là gì ?

TNSVVN là “Thanh niên sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNSVVN

TNSVVN có nghĩa “Thanh niên sinh viên Việt Nam”.

TNSVVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNSVVN là “Thanh niên sinh viên Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNSVVN:
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ DV: Diễn viên.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ VS: Vệ sinh.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ GV: Giảng viên.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ BTV: Biên tập viên.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ SN: Sinh năm.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
...

Post Top Ad