TH là gì? Ý nghĩa của từ th - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TH là gì? Ý nghĩa của từ th

TH là gì ?

TH là “Truyền hình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TH

TH có nghĩa “Truyền hình”.

TH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TH là “Truyền hình”.

Viết tắt TH với nghĩa khác:
+ Trung học.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TH:
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TT: Trung tâm.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HV: Học viên.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ ĐH: Đại học.
+ HS: Học sinh.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TW: Trung ương.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
...

Post Top Ad