TGĐ là gì? Ý nghĩa của từ tgđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TGĐ là gì? Ý nghĩa của từ tgđ

TGĐ là gì ?

TGĐ là “Tổng giám đốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TGĐ

TGĐ có nghĩa “Tổng giám đốc”.

TGĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGĐ là “Tổng giám đốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TGĐ:
+ : Giám đốc.
+ TBT: Tổng biên tập.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ TC: Tổng cộng.
+ BGK: Ban giám khảo.
...

Post Top Ad