TĐC là gì? Ý nghĩa của từ tđc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TĐC là gì? Ý nghĩa của từ tđc

TĐC là gì ?

TĐC là “Tái định cư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TĐC

TĐC có nghĩa “Tái định cư”.

TĐC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TĐC là “Tái định cư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TĐC:
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
...

Post Top Ad