TĐBKVN là gì? Ý nghĩa của từ tđbkvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TĐBKVN là gì? Ý nghĩa của từ tđbkvn

TĐBKVN là gì ?

TĐBKVN là “Từ điển bách khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TĐBKVN

TĐBKVN có nghĩa “Từ điển bách khoa Việt Nam”.

TĐBKVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TĐBKVN là “Từ điển bách khoa Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TĐBKVN:
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ KH: Khoa học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ VN: Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
...

Post Top Ad