TCVSG là gì? Ý nghĩa của từ tcvsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TCVSG là gì? Ý nghĩa của từ tcvsg

TCVSG là gì ?

TCVSG là “Thảo Cầm Viên Sài Gòn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCVSG

TCVSG có nghĩa “Thảo Cầm Viên Sài Gòn”.

TCVSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCVSG là “Thảo Cầm Viên Sài Gòn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCVSG:
+ TDV: Trình dược viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ SG: Sài Gòn.
+ NV: Nhân viên.
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ GV: Giảng viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ DV: Diễn viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ GV: Giáo viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ UV: Ủy viên.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SV: Sinh viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
...

Post Top Ad