TDTTQG là gì? Ý nghĩa của từ tdttqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TDTTQG là gì? Ý nghĩa của từ tdttqg

TDTTQG là gì ?

TDTTQG là “Thể dục thể thao Quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TDTTQG

TDTTQG có nghĩa “Thể dục thể thao Quốc gia”.

TDTTQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TDTTQG là “Thể dục thể thao Quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TDTTQG:
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ GL: Gia Lai.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ GD: Giáo dục.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ QH: Quốc hội.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
...

Post Top Ad