TCS là gì? Ý nghĩa của từ tcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TCS là gì? Ý nghĩa của từ tcs

TCS là gì ?

TCS là “Trịnh Công Sơn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCS

TCS có nghĩa “Trịnh Công Sơn”.

TCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCS là “Trịnh Công Sơn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCS:
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ BC: Bán công.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TSN: Tân Sơn Nhất.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ LCT: Luật công ty.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
...

Post Top Ad