TVN là gì? Ý nghĩa của từ tvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TVN là gì? Ý nghĩa của từ tvn

TVN là gì ?

TVN là “Than Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TVN

TVN có nghĩa “Than Việt Nam”.

TVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVN là “Than Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TVN:
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ VN: Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
...

Post Top Ad