HD là gì? Ý nghĩa của từ hd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

HD là gì? Ý nghĩa của từ hd

HD là gì ?

HD là “High Definition” trong tiếng Anh, “Hướng dẫn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HD

**NGOẠI NGỮ

HD có nghĩa “High Definition”, dịch sang tiếng Việt là “Độ nét cao”. Hay còn gọi là độ phân giải cao, dùng để nói đến chất lượng hình ảnh của video.

**VIỆT NGỮ

HD có nghĩa “Hướng dẫn” trong tiếng Việt.

HD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HD là “Hướng dẫn”, “High Definition”.

Viết tắt HD với nghĩa khác:
+ High density: Mật độ cao.
+ Heavy Duty: Nhiệm vụ nặng nề.
+ Harley-Davidson: Được viết thành H-D.
+ Huntington's disease: Bệnh Huntington. Một dạng bệnh liên quan đến rối loạn di truyền.
+ Hydrogen deuteride.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HD:
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ VD: Venereal disease (Bệnh hoa liễu).
+ HRA: High Redundancy Actuation (Đánh giá dự phòng cao).
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ HB: Học bổng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ DS: Dân số.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ DT: Dự tuyển.
...

Post Top Ad