MHX là gì? Ý nghĩa của từ mhx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

MHX là gì? Ý nghĩa của từ mhx

MHX là gì ?

MHX là “Monster Hunter X” trong tiếng Anh, “Mùa hè xanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MHX

**NGOẠI NGỮ

MHX có nghĩa “Monster Hunter X”, dịch sang tiếng Việt là “Thợ săn quái vật X”. Tên của một trò chơi video nhập vai thuộc thể loại hành động.

**VIỆT NGỮ

MHX có nghĩa “Mùa hè xanh” trong tiếng Việt.

MHX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MHX là “Mùa hè xanh”, “Monster Hunter X”.

Viết tắt MHX với nghĩa khác:
+ Manihiki Island Airport: Sân bay đảo Manihiki. Với MHX là đại diện cho mã sân bay.
+ Maru language: Tiếng Maru. Nhóm ngôn ngữ này được sử dụng tại Miến Điện và Trung Quốc. Trong đó, mhx là mã ISO 639-3.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MHX:
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ HC: Hành chính.
+ HS: Học sinh.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ XX: Xét xử.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ XK: Xuất khẩu.
+ XD: Xây dựng.
...

Post Top Ad