SGT là gì? Ý nghĩa của từ sgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

SGT là gì? Ý nghĩa của từ sgt

SGT là gì ?

SGT là “Sergeant” trong tiếng Anh, “Saigontourist” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGT

**NGOẠI NGỮ

SGT có nghĩa “Sergeant”, dịch sang tiếng Việt là “Hạ sĩ quan”. Đây là cấp bậc trong lực lượng vũ trang, được viết tắt thành Sgt. và cụ thể từ này xuất hiện ở quân đội Hoa Kỳ (thủy quân lục chiến).

**VIỆT NGỮ

SGT có nghĩa “Saigontourist” trong tiếng Việt. Hay còn được biết đến với tên "Tổng công ty Du lịch Sài Gòn".

SGT là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SGT là “Saigontourist”, “Sergeant”.

Viết tắt SGT với nghĩa khác:
+ Singapore Time: Giờ Singapore. Hay còn có cách viết khác là "Singapore Standard Time (SST)", có nghĩa "Giờ chuẩn Singapore".
+ Society of Glass Technology: Hiệp hội công nghệ thủy tinh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGT:
+ UT: Universal Time (Giờ quốc tế).
+ SRP: Society for Radiological Protection (Hiệp hội bảo vệ phóng xạ).
+ VNM: Value of Non-originating Material (Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ).
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
+ SBD: Số báo danh.
+ SĐH: Sau đại học.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ TV: Thành viên.
+ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
...

Post Top Ad