TTĐM là gì? Ý nghĩa của từ ttđm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TTĐM là gì? Ý nghĩa của từ ttđm

TTĐM là gì ?

TTĐM là “Trung tâm điện máy” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTĐM

TTĐM có nghĩa “Trung tâm điện máy”.

TTĐM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTĐM là “Trung tâm điện máy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTĐM:
+ SĐT: Số điện thoại.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TQ: Trung Quốc.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TW: Trung ương.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
...

Post Top Ad