TTH là gì? Ý nghĩa của từ tth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

TTH là gì? Ý nghĩa của từ tth

TTH là gì ?

TTH là “Trying Too Hard” trong tiếng Anh, “Thừa Thiên Huế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTH

**NGOẠI NGỮ

TTH có nghĩa “Trying Too Hard”, dịch sang tiếng Việt là “Cố gắng rất nhiều”. Dùng nói đến việc nỗ lực phi thường để thực hiện một việc gì đó.

**VIỆT NGỮ

TTH có nghĩa “Thừa Thiên Huế” trong tiếng Việt.

TTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTH là “Thừa Thiên Huế”, “Trying Too Hard”.

Viết tắt TTH với nghĩa khác:
+ Taylor, Taylor & Hobson: Tên một công ty Anh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ống kính máy ảnh.
+ TTH Holstebro: Tên của câu lạc bộ bóng ném Đan Mạch.
+ Tension-type Headache: Đau đầu dạng căng thẳng.
+ Tuesdays & Thursdays: Thứ ba và thứ năm (ngày trong tuần).

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTH:
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ ECE: Electrical & Computer Engineering (Kỹ thuật điện và máy tính).
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ TQ: Trung Quốc.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ TX: Thị xã.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HH: Hoa hậu.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
...

Post Top Ad