VNM là gì? Ý nghĩa của từ vnm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

VNM là gì? Ý nghĩa của từ vnm

VNM là gì ?

VNM là “VietNam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VNM

VNM có nghĩa “VietNam”.

VNM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VNM là “VietNam”.

Viết tắt VNM với nghĩa khác:
+ Vinamilk.
+ Von Neumann–Morgenstern utility theorem.
+ Virtual Network Mobile: Mạng di động ảo.
+ Value of Non-originating Material: Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VNM:
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ SRP: Self-Defence of the Republic of Poland (Lực lượng tự vệ của Cộng hòa Ba Lan).
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
...

Post Top Ad