2MORO là gì? Ý nghĩa của từ 2moro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

2MORO là gì? Ý nghĩa của từ 2moro

2MORO là gì ?

2MORO là “Tomorrow” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 2MORO

2MORO có nghĩa “Tomorrow”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày mai”. Từ này xuất hiện bởi cách phát âm gần như hơi giống nhau giữa "to" và "two (số 2)". Bên cạnh đó, từ morrow lại được viết gọn lại thành moro. Do đó, khi kết hợp lại ta sẽ có từ hiện tại là 2moro.

2MORO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 2MORO là “Tomorrow”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến 2MORO:
+ 2NITE: Tonight (tối nay).
+ GFU: Good for you (tốt cho bạn).
+ IRL: In real life (trong cuộc sống thực).
+ TY: Thank you (Cám ơn bạn).
...

Post Top Ad