4SHO là gì? Ý nghĩa của từ 4sho - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

4SHO là gì? Ý nghĩa của từ 4sho

4SHO là gì ?

4SHO là “For Sure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 4SHO

4SHO có nghĩa “For Sure”, dịch sang tiếng Việt là “Chắc chắn, dĩ nhiên”. Trong đó, do cách đọc for và four (số 4) gần giống với nhau, nên người ta dùng "4" làm chữ số đầu tiên. Sau đó cũng do cách phát âm tương đương giữa "sure" và "sho", nên mới có cách viết hiện tại là "4sho".

4SHO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 4SHO là “For Sure”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến 4SHO:
+ L4L: Like for like (Thích cho việc thích).
+ B4: Before (trước đó).
+ YEP: Yes (vâng).
...

Post Top Ad