K3U là gì? Ý nghĩa của từ k3u - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

K3U là gì? Ý nghĩa của từ k3u

K3U là gì ?

K3U là “I Love You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ K3U

K3U có nghĩa “I Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Anh yêu em / em yêu anh”.Từ này bắt nguồn dựa theo kiểu viết tượng hình, ta có thể hiểu như sau: I Love You = I <3 U = I<3U = K3U. Trong đó, <3 đại diện cho trái tim, tức thể hiện tình yêu thương.

K3U là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng K3U là “I Love You”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến K3U:
+ IG: I guess (Tôi đoán).
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ CYA: See you again (Gặp lại bạn sau).
...

Post Top Ad