GEI là gì? Ý nghĩa của từ gei - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

GEI là gì? Ý nghĩa của từ gei

GEI là gì ?

GEI là “Gross Enrolment Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GEI

GEI có nghĩa “Gross Enrolment Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số tuyển sinh gộp”. Thuật ngữ thống kê dùng trong lĩnh vực giáo dục.

GEI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GEI là “Gross Enrolment Index”.

Một số kiểu GEI viết tắt khác:
+ Global Environmental Institute: Viện môi trường toàn cầu.
+ Global Entrepreneurship Index: Chỉ số Doanh nhân Toàn cầu.
+ Gebe language: Ngôn ngữ Gebe.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GEI:
+ TL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
+ GMI: Global Militarization Index (Chỉ số quân sự hóa toàn cầu).
+ OML: Outline Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu phác thảo).
...

Post Top Ad