WHA là gì? Ý nghĩa của từ wha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

WHA là gì? Ý nghĩa của từ wha

WHA là gì ?

WHA là “What” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WHA

WHA có nghĩa “What”, dịch sang tiếng Việt là “Cái gì”.

WHA là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng WHA là “What”.

Một số kiểu WHA viết tắt khác:
+ World Health Assembly: Đại hội đồng Y tế Thế giới.
+ Bureau of Western Hemisphere Affairs: Cục các vấn đề Tây bán cầu (Hoa Kỳ).
+ Wuhan railway station: Ga đường sắt Vũ Hán.
+ World History Association: Hiệp hội lịch sử thế giới.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WHA:
+ WRU: Where are you? (bạn ở đâu?).
+ ACP: Accept (đồng ý, chấp thuận).
...

Post Top Ad