SKL là gì? Ý nghĩa của từ skl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

SKL là gì? Ý nghĩa của từ skl

SKL là gì ?

SKL là “School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SKL

SKL có nghĩa “School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường học”. Từ này được cho rằng có nguồn gốc bởi một từ biến thể của "School" là "Skool".

SKL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SKL là “School”.

Một số kiểu SKL viết tắt khác:
+ SKALE Network: Mạng SKALE.
+ Intel Skylake CPU microarchitecture: Vi kiến trúc CPU Skylake của Intel.
+ Share ko lang: Chỉ việc chia sẻ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SKL:
+ ACP: Average CPU power (Công suất CPU trung bình).
+ VNM: Virtual Network Mobile (Mạng di động ảo).
+ NLA: Network Level Authentication (Xác thực cấp độ mạng).
+ SMH: Shaking My Head.
...

Post Top Ad