PIK là gì? Ý nghĩa của từ pik - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

PIK là gì? Ý nghĩa của từ pik

PIK là gì ?

PIK là “Payment in kind” trong tiếng Anh, “Biết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PIK

**NGOẠI NGỮ

PIK có nghĩa “Payment in kind”, dịch sang tiếng Việt là “Trả bằng hiện vật / Thanh toán bằng hiện vật”.

**VIỆT NGỮ

PIK có nghĩa “Biết” trong tiếng Việt. Từ này được sử trên nhiều trong ngôn ngữ tin nhắn, ví dụ như "ko pik" là "không biết"..

PIK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PIK là “Biết”, “Payment in kind”.

Viết tắt PIK với nghĩa khác:
+ Platform Innovation Kit: Bộ công cụ đổi mới nền tảng.
+ Pantai Indah Kapuk: Tên cộng đồng ở Indonesia..
+ Glasgow Prestwick Airport: Sân bay Glasgow Prestwick.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PIK:
+ MHX: Manihiki Island Airport (Sân bay đảo Manihiki).
+ CHS: Charleston International Airport (Sân bay quốc tế Charleston).
+ KIV: Chișinău International Airport (Sân bay quốc tế Kishinev (Cộng hòa Moldova)).
...

Post Top Ad