VIA là gì? Ý nghĩa của từ via - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

VIA là gì? Ý nghĩa của từ via

VIA là gì ?

VIA là “Virtual Interface Architecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIA

VIA có nghĩa “Virtual Interface Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc giao diện ảo”. Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực mạng máy tính.

VIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VIA là “Virtual Interface Architecture”.

Một số kiểu VIA viết tắt khác:
+ Via: Thông qua, đi qua.
+ Virtual Interface Adapter: Bộ điều hợp giao diện ảo.
+ Versatile Interface Adapter: Bộ điều hợp giao diện đa năng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIA:
+ VNM: Virtual Network Mobile (Mạng di động ảo).
...

Post Top Ad