SDT là gì? Ý nghĩa của từ sdt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

SDT là gì? Ý nghĩa của từ sdt

SDT là gì ?

SDT là “Self-determination theory” trong tiếng Anh, “Số điện thoại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SDT

**NGOẠI NGỮ

SDT có nghĩa “Self-determination theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tự quyết”. Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực tâm lý học.

**VIỆT NGỮ

SDT có nghĩa “Số điện thoại” trong tiếng Việt. Đây là từ bắt nguồn bởi kiểu viết không dấu "So Dien Thoai", bằng cách lấy các chữ cái đầu của mỗi từ ta có được "SDT". Một kiểu viết phổ biến hơn vẫn hay được dùng đó là "SĐT".

SDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDT là “Số điện thoại”, “Self-determination theory”.

Viết tắt SDT với nghĩa khác:
+ Service Description Table: Bảng mô tả dịch vụ.
+ Social dominance theory: Lý thuyết thống trị xã hội.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SDT:
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ KTS: Kỹ thuật số.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ ĐL: Điện lực.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
...

Post Top Ad