BILY là gì? Ý nghĩa của từ bily - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

BILY là gì? Ý nghĩa của từ bily

BILY là gì ?

BILY là “Because I Love You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BILY

BILY có nghĩa “Because I Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Bởi vì tôi yêu bạn”.

BILY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BILY là “Because I Love You”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BILY:
+ K3U: I Love You (anh yêu em / em yêu anh).
+ 10Q: Thank you (cám ơn bạn).
+ CUL: See you later (gặp bạn sau).
+ HBU: How about you? (bạn thì sao?).
...

Post Top Ad