G2K là gì? Ý nghĩa của từ g2k - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

G2K là gì? Ý nghĩa của từ g2k

G2K là gì ?

G2K là “Good to know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ G2K

G2K có nghĩa “Good to know”, dịch sang tiếng Việt là “Thật tốt khi biết”.

G2K là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng G2K là “Good to know”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến G2K:
+ GLHF: Good Luck Have Fun (chúc may mắn, vui vẻ).
+ GFU: Good for you (tốt cho bạn).
+ GR8: Great (tuyệt).
+ FTW: For the win (dành cho chiến thắng).
+ IDK: I don't know (tôi không biết).
...

Post Top Ad