LCCT là gì? Ý nghĩa của từ lcct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

LCCT là gì? Ý nghĩa của từ lcct

LCCT là gì ?

LCCT là “Low-Cost Carrier Terminal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCCT

LCCT có nghĩa “Low-Cost Carrier Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà ga hàng không giá rẻ”.

LCCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCCT là “Low-Cost Carrier Terminal”.

Một số kiểu LCCT viết tắt khác:
+ Liquid crystal contact thermography: Nhiệt kế tiếp xúc tinh thể lỏng.
+ Las Cruces Community Theatre: Nhà hát cộng đồng Las Cruces (Hoa Kỳ).
+ Life cycle costing tool: Công cụ chi phí vòng đời.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LCCT:
+ TBM: Tool Box Meeting (Cuộc họp kín, họp nội bộ).
+ LTR: Long terminal repeat (Lặp lại đầu cuối dài).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
...

Post Top Ad