CHS là gì? Ý nghĩa của từ chs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

CHS là gì? Ý nghĩa của từ chs

CHS là gì ?

CHS là “Cannabinoid hyperemesis syndrome” trong tiếng Anh, “Chả hiểu sao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CHS

**NGOẠI NGỮ

CHS có nghĩa “Cannabinoid hyperemesis syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng nôn do cannabinoid”. Dùng để đề cập đến tình trạng nôn mửa dữ dội và diễn ra nhiều lần.

**VIỆT NGỮ

CHS có nghĩa “Chả hiểu sao” trong tiếng Việt. Tức nghĩa không hiểu 1 vấn đề gì đó và tại sao nó lại như vậy.

CHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHS là “Chả hiểu sao”, “Cannabinoid hyperemesis syndrome”.

Viết tắt CHS với nghĩa khác:
+ Chơi: Thay vì viết đầy đủ chữ cái, nhiều bạn chỉ dùng "chs" để thay thế cho từ "chơi".
+ Charleston International Airport: Sân bay quốc tế Charleston. Với mã là CHS, vị trí sân bay này ở South Carolina - Hoa Kỳ.
+ Chico's FAS: Tên nhà bán lẻ quần áo của Hoa Kỳ với CHS là mã giao dịch.
+ Cylinder-head-sector: Tên phương pháp xử lý dữ liệu trên đĩa từ.
+ Contact Handling System: Hệ thống xử lý liên lạc. Tên phần mềm cảnh sát Anh sử dụng.
+ Chalcone synthase: Một loại enzyme phổ biến ở thực vật bậc cao.
+ Confidential human source: Nguồn nhân sự bí mật.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CHS:
+ CCMS: Child Care Management System (Hệ thống quản lý chăm sóc trẻ em (Úc)).
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ HRA: Human Reliability Analysis (Phân tích độ tin cậy của con người).
...

Post Top Ad