DTH là gì? Ý nghĩa của từ dth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

DTH là gì? Ý nghĩa của từ dth

DTH là gì ?

DTH là “Direct To Home” trong tiếng Anh, “Dễ thương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DTH

**NGOẠI NGỮ

DTH có nghĩa “Direct To Home”, dịch sang tiếng Việt là “Trực tiếp đến nhà”. Hiện tại, từ này được dùng nhiều khi nói đến tên một dịch vụ cung cấp chương trình truyền hình.

**VIỆT NGỮ

DTH có nghĩa “Dễ thương” trong tiếng Việt. Dùng để khen ngợi tính cách hoặc vẻ bề ngoài của người nào đó, vật gì đó.

DTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTH là “Dễ thương”, “Direct To Home”.

Viết tắt DTH với nghĩa khác:
+ The Daily Tar Heel: Tên tờ báo sinh viên của Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ.
+ Decatherm (dth): Đơn vị nhiệt.
+ Doctor of Theology: Tiến sĩ thần học. Tên chứng chỉ, bằng cấp của nghành học thần học, còn được viết thành các kiểu viết khác như: DTh, Th.D., DTheol, hoặc Dr. theol.
+ Down-the-hole drill: Máy khoan lỗ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DTH:
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ TM: Thương mại.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ KTM: Khu thương mại.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
...

Post Top Ad