CYA là gì? Ý nghĩa của từ cya - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

CYA là gì? Ý nghĩa của từ cya

CYA là gì ?

CYA là “See you again” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CYA

CYA có nghĩa “See you again”, dịch sang tiếng Việt là “Gặp lại bạn sau”.

CYA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CYA là “See you again”.

Một số kiểu CYA viết tắt khác:
+ Cyanuric acid: Axit xyanuric.
+ College Year in Athens: Tên một chương trình du học tại Mỹ.
+ California Youth Authority: Cơ quan Thanh niên California (Hoa Kỳ). Hiện tại có tên gọi mới là California Division of Juvenile Justice (DJJ - Bộ phận Tư pháp Vị thành niên California).

Gợi ý viết tắt liên quan đến CYA:
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ ECE: Excelsior College Examinations (Kỳ thi đại học Excelsior).
+ NCH: New College of the Humanities at Northeastern (Đại học Nhân văn mới tại Northeastern (Anh)).
+ CCMS: California Court Case Management System (Hệ thống quản lý hồ sơ Tòa án California (Hoa Kỳ)).
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ AK: À.
...

Post Top Ad