NB là gì? Ý nghĩa của từ nb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

NB là gì? Ý nghĩa của từ nb

NB là gì ?

NB là “Nota bene” trong tiếng Anh, “Ninh Bình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NB

**NGOẠI NGỮ

NB có nghĩa “Nota bene”, dịch sang tiếng Việt là “Xin lưu ý”. Từ này thường được kèm trong các văn bản, bài viết, câu nói để nhấn mạnh sự chú ý đến người đọc. Và đôi khi, nó cũng có thể xuất hiện với các kiểu viết tương tự như n.b hoặc NB với ý nghĩa tương tự như trên là "xin lưu ý".

**VIỆT NGỮ

NB có nghĩa “Ninh Bình” trong tiếng Việt. Một tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

NB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NB là “Ninh Bình”, “Nota bene”.

Viết tắt NB với nghĩa khác:
+ Niobi: Nguyên tố Niobi. Có ký hiệu hóa học là Nb và số nguyên tử 41.
+ Nhật Bản.
+ New Balance: Tên một nhãn hàng thời trang nổi tiếng.
+ Neuroblastoma: U nguyên bào thần kinh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NB:
+ BD: Bình Dương.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HN: Hà Nội.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ SG: Sài Gòn.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
...

Post Top Ad