GZ là gì? Ý nghĩa của từ gz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

GZ là gì? Ý nghĩa của từ gz

GZ là gì ?

GZ là “Congratulations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GZ

GZ có nghĩa “Congratulations”, dịch sang tiếng Việt là “Xin chúc mừng”.

GZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GZ là “Congratulations”.

Một số kiểu GZ viết tắt khác:
+ .gz: Phần mở rộng (đuôi) của tệp .gzip - tên chương trình nén tệp.
+ Galaxy Zoo: Vườn bách thú ngân hà. Tên của một dự án thiên văn.
+ Ground Zero: Vùng đất số 0 (điểm 0 trên mặt đất, bề mặt 0). Dùng để chỉ mục tiêu hoặc vị trí, mà những nơi đó thường liên quan đến các vụ nổ.
+ Guangzhou: Quảng Châu (Trung Quốc).

Post Top Ad