QTC là gì? Ý nghĩa của từ qtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

QTC là gì? Ý nghĩa của từ qtc

QTC là gì ?

QTC là “corrected QT interval” trong tiếng Anh, “Quà tự chọn, quà tùy chọn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QTC

**NGOẠI NGỮ

QTC có nghĩa “corrected QT interval”, tạm dịch sang tiếng Việt là “khoảng QT đã hiệu chỉnh”. Thuật ngữ sử dụng trong việc đo lường nhịp tim.

**VIỆT NGỮ

QTC có nghĩa “Quà tự chọn, quà tùy chọn” trong tiếng Việt. Đây là một kiểu viết nhằm kêu gọi tương tác lẫn nhau giữa các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là trên facebook. Để cho cụ thể hơn, sau đây là ví dụ: 1 người cần lượt thích ảnh đại diện, họ sẽ viết "qtc" trong bình luận cá nhân hoặc hội nhóm nào đó, ai thích ảnh đại diện của người đó, thì sẽ được tùy chọn lại hình thức tương tác (thích, thả tim, bình luận...).

QTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTC là “Quà tự chọn, quà tùy chọn”, “corrected QT interval”.

Viết tắt QTC với nghĩa khác:
+ Quantum Tunneling Composite: Vật liệu tổng hợp đường hầm lượng tử.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QTC:
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ATTT: An toàn trật tự.
...

Post Top Ad