LTR là gì? Ý nghĩa của từ ltr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

LTR là gì? Ý nghĩa của từ ltr

LTR là gì ?

LTR là “Long-Term Relationship” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTR

LTR có nghĩa “Long-Term Relationship”, dịch sang tiếng Việt là “Mối quan hệ lâu dài”.

LTR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTR là “Long-Term Relationship”.

Một số kiểu LTR viết tắt khác:
+ Left to Right: Trái sang phải.
+ London Turkish Radio: Đài phát thanh Thổ Nhĩ Kỳ Luân Đôn.
+ Load task register: Tải thanh ghi tác vụ.
+ Logic Trunked Radio: Tên một hệ thống vô tuyến.
+ Long terminal repeat: Lặp lại đầu cuối dài. Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực gen.
...

Post Top Ad